పోలాండ్‌లోని ఎయిర్‌బిఎన్బి

ఈ ఉపయోగకరమైన పేజీని తరువాత సేవ్ చేసుకోండి!

మీరు పోలాండ్‌లోని ఎయిర్‌బిఎన్‌బితో ప్రయాణించాలనుకున్నప్పుడు మీరు వార్సా వంటి పెద్ద నగరానికి వెళ్ళవచ్చు కాని పోలాండ్‌లోని ఇతర అందమైన ప్రాంతాలలో అపార్ట్‌మెంట్లను కూడా కనుగొనవచ్చు. పోలాండ్‌లో మీరు ఎయిర్‌బిఎన్‌బితో కలిసి ఉండటానికి చాలా ప్రదేశాలను కనుగొనవచ్చు. Airbnb యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీరు మంచి విల్లాస్, ఇళ్ళు, అపార్టుమెంట్లు అద్దెకు తీసుకొని ప్రయాణించే స్నేహితులతో పంచుకోవచ్చు. మీరు ఇద్దరు స్నేహితులతో వెళుతున్నప్పుడు మీరు పోలాండ్‌లో నిజమైన మంచి ఇళ్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఒంటరిగా వెళ్ళినప్పుడు చిన్న ఎయిర్‌బిఎన్బి అపార్ట్‌మెంట్ల కోసం వెళ్ళవచ్చు.

మీ మొదటి యాత్ర చేయడానికి Airbnb కోసం $ 40 కూపన్ కావాలా?
మీ Airbnb కూపన్‌ను ఇక్కడ పొందండి.

Airbnb కూపన్ కోడ్

పోలాండ్లో చౌకైన Airbnb (27 యూరో)

Airbnb పోలాండ్

పోలాండ్‌లోని Airbnb తో మీరు 20 యూరో నుండి అపార్ట్‌మెంట్లను కనుగొనవచ్చు. మీరు పోలాండ్‌లో రోడ్‌ట్రిప్ లేదా సిటీట్రిప్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని రోజులు పర్ఫెక్ట్!

పూర్తి Airbnb అపార్ట్మెంట్ పోలాండ్ (99 యూరో)

Airbnb పోలాండ్

పోలాండ్‌లోని ఎయిర్‌బిఎన్‌బితో మీరు మంచి ధరలకు మంచి అపార్ట్‌మెంట్లను కనుగొనవచ్చు. ఆరుగురు వ్యక్తులకు రాత్రికి 99 యూరోకు ఇది ఒకటి.

పోలాండ్‌లో వావ్ ఫ్యాక్టర్ ఎయిర్‌బిఎన్బి (700 యూరో)

Airbnb పోలాండ్

మీకు ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నప్పుడు పోలాండ్‌లో ఈ అవార్డు గెలుచుకున్న విల్లాను అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. మీరు 12 స్నేహితులను బింగ్ చేయవచ్చు మరియు ఒక భారీ విల్లాలో కలిసి ఉండవచ్చు!

పోలాండ్‌లోని Airbnb తో మీ స్థలాన్ని కనుగొనండి

పోలాండ్‌లోని ఎయిర్‌బిఎన్‌బితో ప్రయాణం

మీరు Airbnb తో పోలాండ్‌లో ప్రయాణించినప్పుడు మీకు కొన్ని చల్లని ఇళ్ళు మరియు అపార్ట్‌మెంట్‌లు కనిపిస్తాయి. 11 యూరో నుండి ఒక ప్రైవేట్ గది మరియు రాత్రి 3000 యూరో వరకు క్రేజీ ధరలు. కానీ ప్రతి బడ్జెట్ కోసం మీరు ఏదో కనుగొనవచ్చు. మీరు ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు పోలాండ్‌లో వసతి కోసం ఎయిర్‌బిఎన్‌బిని చూడటం మంచిది. సాధారణ ఇళ్ళు ఒక అపార్ట్‌మెంట్లు Airbnb లో ఉన్నాయి, అయితే 30 పర్సన్ విల్లాస్, ట్రీహౌస్‌లు మరియు గుడారాలు వంటి క్రేజీ అంశాలు కూడా Airbnb లో ఉన్నాయి.

మీ బడ్జెట్ కోసం Airbnb ఏమి పొందారో చూడండి!

మీ మొదటి యాత్ర చేయడానికి Airbnb కోసం $ 40 కూపన్ కావాలా?

Airbnb కూపన్ కోడ్