వర్గం: సింగపూర్

సైక్లింగ్ పర్యటన సింగపూర్
ఆసియా, దేశాలు, సింగపూర్
0

సైక్లింగ్ పర్యటన సింగపూర్

గత వారాంతంలో నేను సింగపూర్‌లో సాయంత్రం సైక్లింగ్ పర్యటన చేశాను. ఇది అద్భుతంగా ఉంది. పగటిపూట నేను నగరం గుండా నడిచాను కాని సాయంత్రం నగరం భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఆహారం యొక్క వాసన, ప్రతిచోటా లైట్లు మరియు స్కైలైన్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి!

ఇంకా చదవండి